Lên Thăm Rẫy Của Nhà Đặng !

Lên Thăm Rẫy Của Nhà Đặng !

Rẫy nhà Đặng cà đã chín quằng cây. Hứa hẹn một mùa thu hoạch tốt nhất .

Robusta đã vào vụ mới , Đặng lên rẫy mê mẫn đến không muốn về các bạn nhân viên hỏi khi nào chuyển hộ khẩu lên rẫy chớ thấy hở cái lên rẫy , vào rẫy là sóng điện thoại lúc có lúc không kiếm cô nông dân khó quá .

 

Chưa có bình luận

Đăng bình luận

+84903 874 268