Liên hệ

Liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV
DOANH ĐẶNG

Địa chỉ: 1477 Ql.50 ấp 5, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM.
Địa chỉ xưởng: Đường Liên Ấp 2-3 ấp 2, xã Đa Phước, H.Bình Chánh, TP.HCM.

+84903874268

doanhdang2010@gmail.com

    +84903 874 268