Contact

Contact

CÔNG TY TNHH MTV
DOANH ĐẶNG

Address: 1477 Highway 50, Hamlet 5, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, HCMC.
Workshop address B6/170/A1 Lien Ap Street, Hamlet 2-3, Hamlet 2, Da Phuoc Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City.

0903874268

doanhdang2010@gmail.com

    +84903 874 268