Robusta vào vụ mới !

Robusta vào vụ mới !

Robusta vào vụ … lên rẫy thôi .
Vào rẫy thăm cà ! theo sát từng công đoạn chế biến thấy thương nông dân . Mong mùa mới bội thu tiết trời phù hợp cho vụ 2022 đạt chất lượng tốt nhất .
********_____________*********
Doanh Đặng xây dựng niềm tin vào nông sản Việt .

Oằn cây luôn nè !

                   Oằn cây luôn nè !

Chưa có bình luận

Đăng bình luận

+84903 874 268